Värmepumpar

Tekniken bakom värmepumpar

För någon som inte är insatt i energi och teknik kan det kännas komplicerat och svårt att sätta sig in i hur en värmepump fungerar. Tekniken är i grund och botten enkel och väl värd att sätta sig in i om man funderar på att investera i en värmepump till sitt hem.
En värmepump fungerar genom principen att man tar värme från ett ställe och för över den till ett annat, värmepumpen använder samma teknik som en kylanläggning gör men transporterar värme istället för kyla. Därför är det väldigt vanligt att moderna värmepumpar även kan användas som kylanläggningar (AC) i hemmet. en bild på värmepump

För att en värmepump ska fungera behövs det en värmekälla från vilken man hämtar lagrad värme, värme lagras tillexempel i berggrund, sjöbotten och mark. Genom en värmepump med tillhörande kollektorslang kan man hämta denna värme och utnyttja den för att få en behaglig temperatur i sin bostad. Processen liknar återvinning och gör att man använder mindre ny energi.

Tar tillvara på lagrad värme

När man väljer vilken typ av värmepump man vill investera i och installera i sitt hem finns det en rad olika metoder att välja mellan. De flesta av dem behöver en så kallad kollektorslang. Väljer man en bergvärmepump hämtar kollektorslangen värme från berggrunden, väljer man en jordvärmepump läggs kollektorslangen ut under marken och hämtar där energin. Väljer du en värmepump från Nibe så får du kvalitet som varar och bidrar till skapandet av en hållbar framtid. I kollektorslangen cirkulerar en nedkyld vätska som tål minusgrader, denna vätska värms sedan upp av tillexempel grundvattnet i berggrunden. Kollektorvätskan fungerar som en köldbärare och leds till en förångaren värmer vätskan upp köldbäraren i det slutna systemet som finns i den värmepump man valt att installera. Köldmedlet förångas och blir till komprimerad gas i en kompressor, gasen avger sedan sin värme i värmepumpens kondensor. Processen avslutas med att köldmedlet svalnar och återförs ut igen via slangen.

Eftersom denna metod liknar återvinning är det ett miljövänligt alternativ för den som inte vill förlita sig på en mer konventionell energikällare likt oljepannan. Metoden fungerar lika väl för en villa som för ett flerfamiljshus och större fastigheter.

Tekniken sparar pengar

Många villaägare och fastighetsägare väljer att investera i och installera värmepump idag eftersom tekniken bakom värmepumpen fungerar som återvinning av energin, eftersom man då använder mindre ny energi sänker man sina uppvärmningskostnader. Detta gör att en värmepump har en kort återbetalningsperiod jämfört med många andra energi- och värmesystem – en av många fördelar som gör värmepumpen så populär idag.