Aktiv Energi – Ett smartare sätt

Det har aldrig varit viktigare än idag att se över sin energiförbrukning som hushåll, så väl de ekonomiska som miljömässiga faktorerna spelar stor roll för vilken energi man väljer. Här kommer vi publicera nyheter och tips inom just hemmets energi, genom lång erfarenhet inom branschen har vi stor kunskap inom ämnet – något vi gärna vill dela med oss av!grön energi

Är man bostadsrättsägare är det svårt att påverka husets energi men om man äger friliggande hus bär man själv ansvaret för energin. Byggmaterial, fönster och dörrar man väljer påverkar i allra högsta grad miljön och den vardagliga ekonomin. Det gäller att välja energismart - Välj Smartafonster.se

Vi förbrukar energi

Att förbruka energi är ingenting man går och tänker på i vardagen, men faktum är att det mesta vi gör hemma kräver energi. Vi förbrukar ständigt ny energi, till exempel varje gång vi tar en varm dusch. Det är även energi som värmer upp våra hus och hem och gör vardagsrummet varm och behagligt att vistas i. Genom vår förbrukning av energi påverkar vi den miljö vi lever i, under de senaste åren har den miljövänliga aspekten blivit viktigare och viktigare och idag väljer många sin energi utifrån miljöpåverkan.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är göra en radonmätning.

Den ekonomiska aspekten

Oavsett om man för första gången har köpt ett hus eller om man varit villaägare i många år är det alltid bra att se över husets energi. Genom att välja rätt och göra smarta val kan man sänka sina energiutgifter drastiskt. Idag väljer många därför att investera i och installera värmepumpar för att sända sin energiförbrukning. Det finns en rad olika typer av värmepumpar men samtliga fungerar med samma princip: värmepumpen för över värme från en plats till en annan. Detta gör den genom att hämta värme som lagrats naturligt i omkringliggande natur vilket gör värmepumpen till ett miljövänligt val. Värmepumpar fungerar även utmärkt i kontorslokaler.

Värmepumpen tar tillvara på energi som redan finns och där med förbrukar hushållet mindre ny energi vilket i sin tur resulterar i lägre kostnader. Du kan sänka dina kostnader ytterligare genom att investera i solceller.

Aktiv Energi guidar!

Vi vet att energi kan kännas svårt och ibland omöjligt att förstå och sätta sig in i, vi vet också hur viktigt det är att man gör bra väl för sitt hushåll. Därför kommer vi dela med oss av tips om hur man kan göra för att sänka sina energikostnader och göra bättre val för miljön, vi vill vara din guide när du ska göra ditt nästa energival!


     Översattare.nu inverterbutiken www.sprakservice.se www.sprakservice.se