Uppvärmning

För att våra hem och lokaler ska var behagliga att vistas i behövs någon form av uppvärmning, den gör att inomhustemperaturen blir högre och man kan sova varmt om nätterna. Det finns olika metoder man kan använda sig av för att värma upp sin bostad, vanligast är att man har radiatorer/element utplacerade under bostadens fönster. Dessa matas med varmt vatten via ledningar från den värmekällan man valt till sin bostad, det kan till exempel vara en värmepump eller en värmepanna. Självklart kan man även använda sig av en luftvärmare som värmer luften direkt från källan, dock brukar det behövas radiatorer som komplement till denna metod.

Bor man i ett flerfamiljshus kan det vara svårare att påverka vilken värmekälla som används men är man villaägare är det upp till en själv att bestämma vilken metod man vill förlita sig på. Nedan följer några exempel:

Oljepanna

Denna värmekälla producerar varmvatten och ånga genom att elda med olja som förvaras i en cistern, genom installerade leveranspumpar som ser till att dagstanken håller en normal nivå kan man skapa en säkrare drift. Dagstanken är byggd så att oljan kan ”självrinna” ner i brännaren.

En oljepanna är en effektiv metod när man vill värma upp sin fastighet och var väldigt populär redan på 50- och 60-talet, förr använde man kol för uppvärmning men oljan visade sig vara ett mer kostnadseffektiv alternativ. 1973 steg oljepriserna kraftig på grund av den stora oljekrisen. Väljer man att elda med olja får man dock räkna med att fastigheten behöver sotas en gång om året.

Vedpanna

En vedpanna producerar värme genom att man eldar med ved och är en effektiv metod för uppvärmning. Genom att elda med ved tillsammans med syre bildas så kallade rökgaser som sedan leds in i en förbränningskammare som tillför mer syre till gasen. Efter förbränningen leds gasen till konvektionsdelen som består av en smal kanal genom en vattenmantel, här överförs värmen från gaserna till vattnet.MALL370x176

Att elda med en vedpanna är en effektiv metod men betyder att man alltid måste ha tillgång till ved och brännbart för att huset ska hållas varmt.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett storskaligt projekt som förser många människor med värme samtidigt, värmen produceras i en stor anläggning och förs sedan ut via ett rörsystem till konsumenterna och hemmen. Det kan till exempel vara hus, flerfamiljshus eller lokaler. Värmen förs genom bostädernas radiatorer/element och genom tappvattensystemet.

Konceptet med fjärrvärme är byggt på skalekonomi, det är med andra ord ett stort system som levererar till många hushåll inom ett geografiskt område. Fjärrvärme är väldigt effektiv jämför med mindre alternativ eftersom den stora produktionen använder mindre bränsle, detta gör fjärrvärme till en ekonomisk och miljövänlig lösning.